ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • TEKNOPET olarak amacımız, üretim ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanacak, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyip kontrol altında tutmaktır,
 • Bu amaç doğrultusunda;
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı
 • Doğal kaynakları verimli olarak kullanmayı, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen göstermeyi
 • Havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini kontrol altında tutmayı ve bu etkileri azaltmayı,
 • Çevresel performansımızı ISO 14001 çevre yönetim sistemine paralel olarak ve sürekli geliştirerek kirliliği önlemeyi,
 • Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmeyi, kendimizi çevre koruma konusunda sürekli geliştirmeyi
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en aza indirecek tedbirleri almayı, acil durum müdahale eylem planı hazırlamayı
 • Çevre amaç ve hedeflerine ulaşmak için periyodik gözden geçirmeler yapmayı taahhüt ediyoruz

 

GIDAYLA TEMASA UYGUN AMBALAJ ÜRETİM POLİTİKAMIZ

 • Üretim faaliyetlerimizi yasal mevzuatlara uygun yürütmeyi
 • Müşterilerimizin gıda güvenlik sistem gereksinimlerini karşılayacak şekilde ambalaj üretimi yapmayı geliştirmeyi,
 • İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı olmayı
 • Tedarik zincirinin her aşamasında, hammadde alımından müşteriye teslime kadar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik risklerini belirleyerek, tedbirler almayı ve ürünlerin gıda güvenliğine uygunluğunu sağlamayı taahhüt ediyoruz

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Sürekli gelişim anlayışı ile oluşturduğumuz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda müşterimize her zaman en yüksek kalitede hizmet vermeyi
 • Tüm faaliyetlerinde, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranılan bir firma olmayı,
 • Yasal kanun, mevzuat ve yönetmeliklerin sürekli takibini yaparak yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmeyi, çalışanlarımızın sorumluluklarının bilincinde olmasını sağlamayı
 • Müşteri taleplerini zamanında, güvenli bir şekilde teslim ederek teslim zamanı ve hizmet kalitesi konusunda müşteri memnuniyetini sürekli en üst seviyede tutmayı
 • Müşterilerimizle olan ilişkilerimizin sürekliliğini sağlamayı
 • En uygun en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve sürekli geliştirmeyi
 • Tedarikçi ve taşeronlarla güvene dayalı bir ilişki içinde olmayı
 • Tüm çalışanlarımızın yönetim sistemlerini benimsemesini, uygulamasını ve sürdürebilmesini sağlamayı
 • Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı
 • Çalışanlarımızın eğitim yoluyla mesleki bilgi ve beceri düzeyini yükseltmeyi taahhüt ediyoruz

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Amacımız  iş sağlığı ve güvenliğine önem veren yönetim anlayışını benimsemek ve uygulamaktır.
Bu doğrultuda uyguladığımız politikamız;

 • Uymakla yükümlü olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili yürürlükteki yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere bağlı kalmak,
 • Bünyemizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin performansını sürekli iyileştirmek,
 • İSG ile ilgili riskleri azaltarak yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamak,
 • Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler yapmaktır.
 • TEKNOPET şirket yönetimi; herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasının ve doğal çevreyi korumasının önemine ve bu hususun şirket başarısının önemli bir parçası olduğuna inanır.